ثبت عملکرد روزانه

برای ثبت عملکرد روزانه، تنها کافیست اطلاعات این فرم را تکمیل نموده و نیازی به ثبت نام در این وب سایت نیست.

پروتکل دورکاری سیناژن

جهت دریافت یک نسخه از فرم تکمیل شده، ایمیل سینازنی خود را وارد نمایید.

معاونت خود را انتخاب نمایید

لطفا برای این روز در سیستم PW نیز مأموریت روزانه ثبت نمایید تا بر اساس گزارش عملکرد شما توسط مدیر مستقیم تأیید گردد

برای انتخاب زمان شروع و پایان روی آیکون ساعت کلیک نموده و از لیست انتخاب نمایید

لطفاً مدت زمانی که بر اساس شیفت کاری، جزو فعالیت های کاری شما نبوده را به عنوان مرخصی ثبت نمایید. (واحد دقیقه)